Prace zostały wykonane w terminie umownym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Spółkę ,, DANMAR” można polecić jako solidnego i wykwalifikowanego wykonawcę obiektów o konstrukcji drewnianej.