Budowa domu odbyła się sprawnie i szybko pomimo złych warunków terenowych. Duży wpływ na to miał kierowca dzięki któremu, jego odwadze >ja jej w tym dniu nie miałem< i zaangażowaniu materiał został dostarczony na plac budowy.